Účetnictví pro každého

Druhy pohledávek po lhůtě splatnosti 1.

Druhy pohledávek po lhůtě splatnosti 1. • pochybné (s rizikem, že pohledávky nebudou zaplaceny) + ztrátové (u nichž nestačí k úhradě likvidační podstata při konkursu a vyrovnání a u nichž je riziko, že nebudou...

Pohledávky po lhůtě splatnosti 2.

Pohledávky po lhůtě splatnosti 2. Pokud není předmětná částka ve stanovené lhůtě uhrazena, tak z hlediska věřitele se jedná o pohledávku po lhůtě splatnosti. Za této situace věřitel uskuteční kroky směřující k vymožení pohledávky(...

Pohledávky po lhůtě splatnosti 1.

Pohledávky po lhůtě splatnosti 1. Prodejem na úvěr vznikají rozdíly mezi účetní peněžní realizací prodejů, do doby úhrady se jedná o pohledávky. Proces hospodaření s pohledávkami po lhůtě splatnosti zahrnují zajištění, vymáhání pohledávek a...

Obchod se zahraničím 4.

Obchod se zahraničím 4. Kurzový lístek:Přepočítací koeficient – neměnná hodnota mezi eurem a měnami členských zemí EMU, neodvolatelná fixace kurzů od 1.1.1999 do 31.12.2001.Přepočítací poměr – proměnná hodnota dopočtená vydělením kurzu devizového styku EUR...

Obchod se zahraničím 3.

Obchod se zahraničím 3. Pevně je stanovena povinnost vytvářet rezervy při vzniku kurzové ztráty.Vznik kurzového rozdílu při: a) úhradě závazku či inkasu pohledávky znějící na cizí měnu,b) postoupení pohledávky nebo vkladu pohledávky,c) převzetí dluhu...

Obchod se zahraničím 2. Valutová pokladna

Obchod se zahraničím 2. Pokladna valutová Použití pevného nebo aktuálního kurzu U měn volně nesměnitelných je prováděn propočet prostřednictvím přepočtu kurzu USD. Kurzové přepočty podle kurzových lístků jednotlivých KB u finančních operací vedených u...

Obchod se zahraničím 1.

Obchod se zahraničím 1. K obchodu se zahraničím Majetek a závazky vyjádřené v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB. Zahraniční závazky a pohledávky jsou hrazeny z devizového účtu,...

Bankovní účty 2.

Bankovní účty 2. Oprava nesprávně provedené platby na BÚ Na bankovních účtech se zásadně účtuje podle výpisů z bankovních účtů.Zjistí-li se ve výpisu chyba (neprávem provedená úhrada či nesprávně zapsaná platba), a nejedná li...

Bankovní účty 1.

Bankovní účty 1. Lze je rozdělit na účty: – vkladové – úvěrové Syntetický účet 221 – Bankovní účty je reprezentantem vkladových účtů. Analytická evidence k tomuto účtu se vede podle druhů účtu a bank....

Platební karty 2.

Platební karty 2. Př. 1. .Prodej zboží 261, 311, 315, 378 / 604 a 343 2. Příjem na BÚ 221/ 261, 311, 315, 3783. Zúčtovací rozdíl, 518 (568)/261, 311 provize banky (snížená platba o...