Účetnictví pro každého

Propočet mzdy

Propočet mzdy Schéma propočtu a účtování mzdy ze závislé činnosti vč. nemocenského a náhrad za dovolenou a) základní mzda za odpracované dny v běžném měsíci 521/331b) náhrada za dovolenou náhrada za 1 den: 521/331Mzda...

Účtování u nepřímého zástupce

Účtování u nepřímého zástupce 311 – Odběratelé379 – Jiné závazky 378 – Jiné pohledávky 602 – Tržby za služby 2a) 2a) 3) 2b) 2b) 3) nákup služeb 131 či 504 (ev 518)/3212a) clo)12b)DPH3) vystavená...

Přímé zastoupení, nepřímé zastoupení

Přímé zastoupení – 3. osoba jedná jménem a ve prospěch (na účet) zastoupeného, nehradí daň, zůstává pouze zprostředkovatelem dovozu zboží pro celní řízení na základě provize, komisionářské odměny. Nevystupuje v roli deklaranta, vyhotoví písemné...

Obchodní zastoupení v zahraničním obchodě

A. Obchodní zastoupení v zahraničním obchodě Zástupce může vlastnit konsignační sklad. V něm zůstává zboží majetkem dodavatele zástupce je oprávněn ho prodávat. Sklad umožňuje okamžitý prodej (např. náhradních dílů), slouží jako stálá výstava. Pro...

Účetní agenda obchodního zástupce 2.

Účetní agenda obchodního zástupce 2. Prodej zboží může být u komisionáře účtován: MD DALHodnota prodejní ceny zboží vč. DPH 311 AE(378) 343 AEHodnota prodejní ceny bez DPH(závazky z prodeje komisního zboží) 321(379) AE Faktura...

Účetní agenda obchodního zástupce 1.

Účetní agenda obchodního zástupce 1. A) Obchodní zástupce, zaměstnanci, OSVČB) Agenda cestovních náhrad Pro účtování je třeba rozlišit vlastnický vztah prodejce a formu nákupu a prodeje zboží či poskytování služeb. Tento aspekt je obvykle...

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 6.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 6. (A) Výdaje na administrativu – materiál pro kancelář 20– opravy v kanceláři 20– cestovné ostatní 10– nájemné kanceláře 200– účetní, právní a ost. služby 200– mzdy v...

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 5.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 5. Pokud v této fázi budou zhotoveny výkazy zisků a ztrát zvláště pro prodej (S), M, A, F, výsledky hospodaření jednotlivých oborů činností Např. pro prodej a servis...

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 4.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 4. 538 Ostatní daně a poplatky (auta, poplatky) 1 548 Ostatní provozní náklady 50 548.1. Pojištění zásob zboží 30 (S) 548.2. Pojištění prodejny 10 (M) 548.3. Pojištění aut...