Účetnictví pro každého

Platební karty 1.

Platební karty 1. Je možný kontokorentní režim za předpokladu jeho povolení, pasivní platební zůstatek je vykázán jako bankovní úvěr.Režim platby probíhá jako v hotovosti s tím, že k úhradě nedochází při převzetí zboží, ale...

Šeky

Šeky Šekům je třeba věnovat pozornost při inventarizaci, zda obsahují veškeré náležitosti stanovené zákonem; v případě ztráty by měla ÚJ přistoupit k umoření. Platba šeky: Zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb., účtování se děje...

Platební styk 3.

Platební styk 3. Krátkodobé úvěry – doba splatnosti kratší než 1 rok. Hypoteční (účelové) úvěry – př. na nemovitosti. Směnečný úvěr – banka poskytne úvěr poslednímu majiteli tohoto cenného papíru za nižší částku, než...

Platební styk 2.

Platební styk 2. V bezhotovostním platebním styku se používá bankovních účtů. Banka otevírá tyto účty klientovi na základě smlouvy o zřízení účtu.bankovní účty běžný kontokorentní devizový Směrové kódy peněžních ústavůNapř.: Komerční banka 0100, Agrobanka...

Platební styk 1.

Platební styk 1. Platební styk – přehled– určení měny– komu kdo platí– doba platby– platební nástroj a platební operace– místo platbyPlatit je možno hotově (cash) nebo bezhotovostně případně z poskytnutého úvěru.. A) K bezhotovostním...

Stanovení stravného při průjezdu několika zeměmi

Stanovení stravného při průjezdu několika zeměmi Uskuteční-li se zahraniční pracovní cesta s režimem průjezdu několika zeměmi, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci hodinový podíl, který vychází z celodenní sazby stravného vynásobené počtem hodin strávených průjezdem konkrétní zemí....

Náhrada jízdného 2.

Náhrada jízdného 2. Analytická evidence 51210 – Daňově uznatelné náklady, 51220 – Ostatní náklady na úhradu cestovného. V podnikatelské sféře lze poskytnout zaměstnancům stravné nižší než je stanovená základní sazba stravného, nejvýše však o...

Náhrada jízdného 1.

Náhrada jízdného 1. Výpočet náhrady za použití motorového vozidlaSazba základní náhrady ke 30.11.99 na 1 km jízdy u osobních automobilů 3,30 Kč (s přívěsem + 15%) Daňově uplatněna může být vyšší spotřeba, např. 15%...

Agenda cestovních náhrad 2.

Agenda cestovních náhrad 2. Náhrada prokázaných výdajů stravné, za ubytování, jízdních výdajůNáhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (telefon, úschova zavazadel, parkovné), (nikoliv pokuty a užití minibarů v hotelu). AE: cestovné do limitu a nad limit...

Agenda cestovních náhrad 1.

Agenda cestovních náhrad 1. Zákonné cestovní náhrady často aktualizovány, zvl. stravné a náhrady za použití vlastního dopravního prostředku. AE: Cestovné do limitu a nad limit daný zákonem o cestovních náhradách. Pokud jsou vypláceny cestovní...