Účetnictví pro každého

Základy podvojného účetnictví

RozvahaØ pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: a) z hlediska konkrétního druhu majetku, s nímž podnik hospodaříb) z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen Ø majetek firmy...

Funkce rozvahy

Ø vyjádření stavu majetku Ø vyjádření zdrojů financování Ø umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který lze vypočítat Zisk = aktiva – pasiva (bez zisku) struktura rozvahy Aktiva Pasiva I. Dlouhodobý majetek I....

ÚČETNICTVÍ PRO KAŽDÉHO – KOMPLETNÍ OBSAH:

ÚČETNICTVÍ PRO KAŽDÉHO – OBSAH JOBING – Jak získat charisma Schéma nákupní a prodejní kalkulace Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu Kalkulační metody ÚVN, kalkulace přirážková Kalkulační metody ÚVN, kalkulace dělením Kalkulační členění nákladů Kalkulace nákladů,...