Účetnictví pro každého

Jak získat charisma

Charisma Je to něco, co by chtěl mít každý muž a jen někteří z nás to mají: charisma. Říká se, že buď jste se s ním narodili nebo ne. A ačkoli je pravda, že...

Schéma nákupní a prodejní kalkulace

Schéma nákupní a prodejní kalkulace Se schematy sestavování prodejní ceny se lze setkat v mnoha podobách, např.:Nákupní kalkulace – obvykle na základě ceníků či nabídek (zde je však často uváděna cena bez DPH) •...

Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu

Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu: Rozpočítávací (rozvrhovou) základnu tvoří součet nákupních cen. Dále je zjištěn podíl celkových nepřímých nákladů a součtu nákupních cen (rozvrhové základny) = kNN……..nepřímé nákladyNC……..přímé, zde nákupní náklady Jednotlivé nákupní ceny se...

Kalkulační metody ÚVN, kalkulace přirážková

Kalkulační metody ÚVN Kalkulace přirážková – prodej vícero druhů zboží. Ke zjištění podílu nepřímých nákladů na příslušné kalkulační jednice je nutno nejprve vypočítat poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou....

Kalkulační metody ÚVN, kalkulace dělením

Kalkulační metody ÚVNKalkulační metoda je způsob přiřazení nákladů na kalkulační jednici (kalkulované množství). ad 1) kalkulace dělením – prodává se 1 druh zboží. Pro rozdělení nepřímých nákladů na malý počet zboží příbuzného sortimentu (lišící...

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulační členění nákladů, úplných VN, absorpční kalkulace Využívá se zejména v případech neexistence tržní ceny, monopolního postavení, při jednodušší organizační struktuře podniku. Výhodou jsou jednoduše zjistitelné průměrné náklady, je méně náročná...

Kalkulace nákladů, význam pro tvorbu cen

Kalkulace nákladů, význam pro tvorbu cen Zatímco se dosud účetnictví zaměřovalo na celkové náklady a výnosy účetní jednotky, kalkulace se soustřeďují na kalkulační jednici (např. náklady na prodej jednotlivých druhů zboží). Kalkulační členění nákladů...

Příklad kapitalizace pohledávky 2.

Příklad kapitalizace pohledávky 2. Účtování a daňové dopady u společnosti B: Částka MD D1. Počáteční stav závazků 1 mil.Kč 3212. Zvýšení základního jmění úpisem akcií 1 mil.Kč 353 4113. Splacení pohledávky za upsané vlastní...

Příklad kapitalizace pohledávky 1.

Příklad kapitalizace pohledávky 1. Společnost A prodala společnosti B zboží v hodnotě 1 mil.Kč a ve svém účetnictví eviduje pohledávku v nominální hodnotě 1 mil.Kč. Dlužník – společnost B však svůj závazek vůči společnosti...

KAPITALIZACE POHLEDÁVKY

KAPITALIZACE POHLEDÁVKY Obchodní zákoník umožňuje věřiteli vložit jeho pohledávku do společnosti dlužníka a tím získat podíl na společnosti dlužníka. Vkladatel, který je věřitelem, vkládá nepeněžní vklad, a to ve formě pohledávky do základního jmění...