Účetnictví pro každého

ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Další operace s pohledávkami ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK– jedná se o vzájemnou úhradu pohledávek a závazků bez použití peněžních prostředků. Může se v tomto případě jednat i o jednostranný právní akt. Nezbytnou podmínkou je, aby šlo...

Bezúplatný převod pohledávky – dar

Bezúplatný převod pohledávky – dar Dárce (postupitel) se zavazuje poskytnout obdarovanému (postupníkovi) určitý majetkový prospěch, aniž by k tomu měl právní povinnost a postupník tento dar přijímá. Účel, že jakým k postoupení pohledávky dochází,...

Postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu

Postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu Pro postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu je nutno uzavřít smlouvu, ve které věřitel (postupitel) poskytuje svou pohledávku třetí osobě (postupníkovi) za účelem splnění dluhu, který u postupníka...

Nejčastější důvody postoupení pohledávek B.

Nejčastější důvody postoupení pohledávek B. Pro daňové účely při postoupení pohledávky je nutno porovnávat nominální hodnotu pohledávky s prodejní cenou. Za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů se považuje u poplatníků: 1. hodnota...

Nejčastější důvody postoupení pohledávek A.

Nejčastější důvody postoupení pohledávek A. 1. úplatný převod2. postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu3. bezúplatný převod pohledávky (dar)4. postoupení pohledávky za účelem zajištění závazku5. postoupení pohledávky za účelem poskytnutí úvěru Za dobytnost postoupené pohledávky...

Přímý odpis – postoupení pohledávky

Přímý odpis – postoupení pohledávky Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, že tento jiný subjekt se stává věřitelem namísto toho, kdo pohledávku postoupil, vůči témuž dlužníku. Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka...

Tvorba opravné položky 2.

Tvorba opravné položky 2. 3) Tvorba OP do výše 33% nesplacené hodnoty pohledávky k 31.12.1998 (33% ze 200 – 40) (po 12 měsících) 26 559/391Pokud byly splněny podmínky dané zákonem (soudní vymáhání či rozhodčí...