Účetnictví pro každého

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 3.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 3. 501 Spotřeba materiálu 50 501.1. materiál pro servis 20 (S) 501.2. reklamní předměty 10 (M) 501.3. materiál pro kancelář 20 (A) 504 Prodané zboží v ceně pořízení...

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 2.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 2. Výkaz zisků a ztrát Tržby za prodej zboží 12 600Náklady vynaložené na prodej zboží 10 000 Obchodní marže 2 600Výkony 400 Tržby za prodej vlastních výrobků a...

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 1.

PŘÍKLAD OBCHODNÍ FIRMY – ÚČETNÍ VÝKAZY 1. Na příkladu obchodní firmy poskytující i servis, lze ilustrovat pohled na účetní výkazy z pozice obchodní činnosti 501 Spotřeba materiálu 50504 Prodané zboží v ceně pořízení 10...

OTÁZKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 3.

OTÁZKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 3. Finanční výkaznictví nejen v hyperinflačních ekonomikách má 3 možnosti: • K inflaci nepřihlížet, vykazovat údaje na bázi původní kupní síly peněz v době, kdy se uskutečnily hospodářské operace, přepočet je...

OTÁZKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 2.

OTÁZKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 2. V tomto kontextu je zaměřena pozornost v dalším textu na: A) Budoucí a současnou hodnotu penězB) Vliv inflaceC) Použití AE v obchodní činnosti V návrhu novely zákona o účetnictví mimo...

OTÁZKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 1.

K NĚKTERÝM AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 1. – Účetní výkazy jakkoliv představují nenahraditelnou informační základnu, nedisponují zcela výhradní objektivní vypovídací schopností o dané stávající situaci podniku, hospodářském výsledku a budoucí prosperitě firmy. Mezi hlavní...

Účetní výkazy

Účetní výkazy Účetní závěrka spočívá v sestavení účetních výkazů, minimálně: – Rozvahy (bilance)– Výkazu zisků a ztrát (výsledovky)– Přílohy Rozvaha je v podstatě statickým pohledem na stav a strukturu aktiv a pasiv účetní jednotky,...

K harmonizaci účetnictví 6. část

K harmonizaci účetnictví 6. část Komponenty výsledovky (income statemant) u společnosti provozující služby a obchodní firmy služeb obchodu gross sales, hrubý prodejnet sales tj. čistý prodej – vratky – slevycost of goods sold, náklady...

K harmonizaci účetnictví 5. část

K harmonizaci účetnictví 5. část Zvláštní postavení má pak doprava a to z důvodu její důležitosti v oblastech: a) jako případná součást např. pořizovací cena zboží. Podíl platby dopravy dodavatelem či odběratelemb) jako snížení...

K harmonizaci účetnictví 4. část

K harmonizaci účetnictví 4. část Oproti našemu pojetí je dále významný rozdíl: ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob, který je záležitostí časového rozlišení nákladů, nikoliv přírůstkem či úbytkem výkonů ÚJ (viz účet 61 změna stavu)....