Účetnictví pro každého

K harmonizaci účetnictví 3. část

K harmonizaci účetnictví 3. část V případě oceňování zboží Mimo prodejní (historické) ceny a jejích modifikací při oceňování zásob se oceňuje zboží čistou realizační cenou (čistou realizovatelnou hodnotou), tzn. běžnou tržní cenou. Tato cena...

K harmonizaci účetnictví 2. část

K harmonizaci účetnictví 2. část Naše účetnictví se rokem 1993 poměrně značně přiblížilo účetnictví EU a účetnictví světovému. Přesto zůstává řada odlišností, které je třeba mít na zřeteli, zvláště ve firmách zabývajících se zahraniční...

K harmonizaci účetnictví 1. část

K harmonizaci účetnictví – 1. část Vzhledem k potřebě zajistit v rámci EU a ve světové ekonomice co nejobjektivnější porovnatelnost získávaných účetních údajů, postupuje harmonizace účetních systémů poměrně rychlým tempem, byť je provázena problémy....

Změny rozvahových položek

Změny rozvahových položek – rozvaha popisuje stav aktiv a pasiv k určitému dni– hospodářskou činností (nákupem, výrobou, prodejem…) se majetek a zdroje financování zařazují do koloběhu, v němž mění svou formu, proto v každé...

Základy podvojného účetnictví

Základy podvojného účetnictví Rozvaha– pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek:a) z hlediska konkrétního druhu majetku, s nímž podnik hospodaříb) z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen –...

Změny rozvahových položek

Ø rozvaha popisuje stav aktiv a pasiv k určitému dniØ hospodářskou činností (nákupem, výrobou, prodejem…) se majetek a zdroje financování zařazují do koloběhu, v němž mění svou formu, proto v každé organizaci dochází k...

Základní změny na rozvahových účtech

– přírůstkem se počáteční stavy rostou, proto se přírůstky aktiv a pasiv zapisují na stejnou stranu účtů, na které jsou počáteční stavy. a) u aktivních účtů na straně MD b) u pasivních účtů na...

Podvojný účetní zápis

– každý účetní případ musí být zaznamenán stejnou peněžní částkou na dvou účtech, a to jednomu účtu na straně Má dáti a druhému účtu na straně Dal. Takovému zápisu se říká podvojný zápis –...